Dostawa

 

Koszt dostawy jest uzależniony od metody płatności wybranej przez Klienta w procesie zamawiania towarów.

Przesyłka kurierska DHL / do 20kg

przedpłata – 17 zł

pobranie – 19,50 zł

Wysyłka kurierska zagraniczna / do 20kg

wycena indywidualna w zależności od kraju

Poczta Polska / list polecony priorytetowy / do 350g

tylko przedpłata – 10,70 zł

Poczta Polska za granice / list priorytetowy / do 350g

tylko przedpłata - 24,60 zł 

Odbiór osobisty:

odbiór w punkcie - 0zł

 

Zamówienia złożone do godziny 12.00 są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 są wysyłane dnia następnego.

 

ZWROTY PRODUKTÓW PROSIMY ODSYŁAĆ NA ADRES:

Arvika sklep

ul. Wybickiego 17

31-302 Kraków

 

Zwroty

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. 

1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: ARVIKA Michał Pawlikowski. ul. Wybickiego 17, 31-302 Kraków.

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: ARVIKA Michał Pawlikowski. ul. Wybickiego 17, 31-302 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat

Arvika Sklep
ul. Wybickiego 17
31-302 Kraków
sklep@arvika.pl
 
prowadzony przez:
 
Arvika Michał Pawlikowski
ul.Śląska 38
32-064 Rudawa

 

Ja/Myniniejszym informuję/informujemyo moim/naszymodstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi*

 

Data zawarcia umowy /odbioru* .......................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ....................................................................................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów) ....................................................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .....................................................................................

 

Data .................................................

 

* Niepotrzebne skreślić.