Warunki Gwarancji

 

1. Firma Arvika Michał Pawlikowski udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Czas trwania gwarancji ujęty jest w opisie produktu na stronie serwisu Sklepu, jeśli opis nie zawiera takiej informacji wówczas gwarancja wynosi:

- 1 miesiąc - na układy BGA oraz SMD montowane poza naszym serwisem

- 8 miesięcy - na układy BGA, SMD oraz płyty główne montowane w naszym serwisie

- 3 miesiące - na układy BGA, SMD z kategorii "refurbished" montowane w naszym serwisie

- 6 miesięcy - na pozostałe podzespoły i urządzenia z kategorii "refurbished"

- 6 miesięcy - na baterie

- 3 miesiące - na używane baterie

- 12 miesięcy - na pozostałe nowe podzespoły i urządzenia

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W większości przypadków czas ten wynosi kilka dni.

3. Reklamowany produkt należy dostarczyć na koszt Klienta do punktu przyjęć przy ul. Wybickiego 17, 31-302 Kraków. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy Arvika Michał Pawlikowski nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

4. W celu rozpatrzenia gwarancji na układy BGA oraz SMD należy wysłać do nas kompletny sprzęt, w którym zamontowany jest układ. Reklamowany układ nie może posiadać śladów przegrzania, wybrzuszeń laminatu, wykruszeń, uszkodzeń mechanicznych oraz braków. Musi posiadać oryginalne kule oraz nienaruszone plomby gwarancyjne.

5. Jeżeli reklamowany układ BGA lub SMD będzie posiadał braki wymienione w punkcie 4 reklamujący może zostać obciążony kosztami serwisowymi oraz transportu do gwaranta.

6. Nie przyjmujemy na gwarancję układów BGA oraz SMD wylutowanych, ze względu na ich charakter oraz brak możliwości weryfikacji działania takich układów – nie ma odstępstw od tej reguły.

7. Układ BGA przed lutowaniem należy wygrzać przez 12h w temperaturze 125st. C.

8. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania i/lub użytkowania.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji układu BGA lub SMD, zostanie on wymieniony na wolny od wad, bądź – w przypadku braku dostępności produktu – nastąpi zwrot poniesionych kosztów zakupu układu.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gdy Reklamującym jest osoba lub firma posiadająca wiedzę niezbędną do stwierdzenia zasadności reklamacji Reklamujący zostanie obciążony kosztem obsługi serwisowej liczonej w roboczogodzinach - od 01-10-2012 koszt jednej roboczogodziny wynosi 100zł netto.  

 

PRODUKTY PROSIMY ODSYŁAĆ NA ADRES:

Arvika sklep

ul. Wybickiego 17

31-302 Kraków